Petra Kovaříková

e-mail: petr.kovarda@seznam.cz
Diskuze o paréze brach. plexu

Z odborné literatury

Odkaz na velmi zajímavý článek o poranění pažní nervové pleteně, doporučuji přečíst - odkaz dole pod textem
..............................................................................................................................
Nervy horní končetiny

Plexus brachialis
* pažní pleteň vzniká spojením ventrálních větví C5–Th1, z C4 – slabší a variabilní spojka do C5
* sahá od výstupů z krční páteře skrz fissura scalenorum až do axily
* spojují se – 3 primární svazky – trunci plexus brachialis

1. truncus superior (vlákna z C5 a C6)
2. truncus medius ( vlákna z C7)
3. truncus inferior (vlákna z C8 a Th1)

* sestupují dále kaudálně a laterálně za klavikulu
* každý svazek se rozdělí na přední a zadní větev
* větve se mezi sebou znovu spojují a vytvoří 3 druhotné svazky – fasciculi plexus brachialis – uloženy pod m. pectoralis minor a obemykají a. axillaris

Podle vztahu k a. axillaris se dělí:

* Fasciculus lateralis (C5–C7) – vzniká spojením předních větví truncus superior a medius, laterálně od a. axillaris – n. musculocutaneus, radix lateralis nervi mediani (laterální část n. medianus).

* Fasciculus medialis (C8–Th1) – samostatná přední větev z truncus inferior, mediálně od a. axillaris – radix medialis nervi mediani (mediální část n. medianus), n. ulnaris, n. cutaneus brachii medialis (slabší), n. cutaneus antebrachii medialis.
* Fasciculus posterior s. dorsalis (C5–Th1) – uložen dorsálně od a. axillaris – n. axillaris, n. radialis.

Podle vztahu ke klavikule:

* pars supraclavicularis
* pars infraclavicularis

[editovat] Větve plexus brachialis:
Nervy horní končetiny

1. pars supraclavicularis:

* Nervus dorsalis scapulae (C5,C6) – míří k mediálnímu okraji lopatky přes m. scalenus medius a posterior a přes m. levator scapulae, inervuje: mm. rhomboidei, m. levator scapulae
* Nervus thoracicus longus (C5, C6) – běží ve střední axilární čáře, po m. serratus anterior (inervuje – obrna se projeví nemožností abdukce paže nad horizontálu)
* Nervus subclavius (C5, C6) – slabý nerv směřující pod klavikulu, inervuje: m. subclavius (ve 20 % silnější – spojka s n. phrenicus)
* Nervus suprascapularis (C4–C6) – míří k hornímu okraji lopatky podél m. omohyoideus a vstupuje do incisura scapulae (pod ligamentum transversum scapulae) a do fossa supra a infraspinata, inervuje: m. supraspinatus, m. infraspinatus, pouzdro ramenního kloubu
* Nervus pectoralis medialis a lateralis (C5–Th1) – směřují pod klavikulu mezi oba prsní svaly (inervují je)
* Nervus subscapularis (C5–C7) – několik větviček, odstupují různě z plexus brachialis, inervují: m. subscapularis a m. teres major
* Nervus thoracodorsalis (C6–C8) – sbíhá po vnitřní ploše m. latissimus dorsi k jeho laterálnímu okraji, inervuje: m. latissimus dorsi
* Rami musculares – krátké větvičky –inervace: mm. scaleni, m. longus colli

2. pars infraclavicularis:

* Nervus musculocutaneus (C5–C7) – (staré označení – musculus perforatus Gasseri) odděluje se v axile z fasciculus lateralis, proráží m. coracobrachialis a vstupuje mezi m. biceps brachii a m. brachialis, inervuje: m. coracobrachialis, m. biceps brachii, m. brachialis – (motoricky flexory paže), pokračuje na předloktí – n. cutaneus antebrachii lateralis (sensitivní) – sestupuje mezi m. biceps a m. brachialis, proráží fascii, přidává se k vena cephalica antebrachii, inervuje: kůži laterální poloviny předloktí

* Nervus medianus (C5–Th1) – vzniká spojením radix medialis a radix lateralis
* Nervus ulnaris (C8–Th1) – z fasciculus medialis
* Nervus cutaneus brachii medialis (C8–Th1) – slabý nerv z fasciculus medialis, proráží fascia axillaris nebo až fascia brachii a vstupuje do podkoží, konečné větve pro kůži mediální poloviny paže, za průběhu axillou spojky z interkostálních nervů (2 někdy 3) – pro kůži axily – nervi intercostobrachiales
* Nervus cutaneus antebrachii medialis (C8–Th1) – slabý nerv z fasciculus medialis, zpočátku provází vena brachialis, prostupuje skrze hiatus basilicus do podkoží, konečné větve pro kůži na ulnární straně předloktí – ramus anterior (radiálně od žíly, inervuje: přední stranu ulnární části předloktí), ramus ulnaris (ulnárně od žíly, zatáčí na dorsální stranu předloktí)
* Nervus axillaris (C5–C6) – inervuje: m. deltoideus a m. teres minor, ramenní kloub, pokračuje – nervus cutaneus brachii lateralis superior do podkoží mezi m. deltoideus a caput longum m. tricipitis brachii, inervuje: kůži v krajině deltového svalu a kůži laterálního okraje paže

* Nervus radialis (C5–C8, ev. Th1) – silný nerv z fasciculus posterior
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one